chimney_takoika02_201406.jpg チムニー 特選イカ・タコ干物02 201406