tanaka-seimitsu_kome-01_201703.jpg 田中精密工業 入善産米つぶぞろい01 201703