tanaka-seimitsu_kome-03_201703.jpg 田中精密工業 入善産米つぶぞろい03 201703