chimney_takoika01_201406.jpg チムニー 特選イカ・タコ干物01 201406