chimny_kome-set-01_201903.jpg チムニー 白米食べ比べセット6kg01 201903