sho-bi_choki-catalog-iwaki-01_201809.jpg SHO-BI カタログ選択品 レンジのポット01 201809